Jdi na obsah Jdi na menu
 

Ceny stravování

Stanovení cen stravného

 

        Dne 1. ledna 2005 nabyl účinnosti zákon č. 561/2004 Sb., v souladu s ustanovením § 119ve znění pozdějších předpisů se v základní škole žákům poskytuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole.

Školním stravováním se rozumí možnost podání oběda přihlášeným strávníkům ve škole a oběda, přesnídávky a svačiny v MŠ.

     Rodiče žáků přihlášených ke stravování jsou povinni v plné výši uhradit denní normativ na potraviny, z kterých se stravování zajišťuje. Školní svačiny jsou poskytovány formou doplňkové činnosti školy

     Náklady na mzdy zaměstnanců stravovacího provozu a věcné náklady na stravování (energie, voda apod.) jsou plně hrazeny z finančních prostředků organizace pro obědy v ZŠ a celodenní stravování v MŠ. Náklady na mzdy zaměstnanců stravovacího provozu a věcné náklady na stravování (energie, voda apod.) jsou započteny do svačin v ZŠ, které jsou doplňkovou činností školy.

Úhrada za dopolední svačinu pro žáky ZŠ

jednotná částka      13 Kč

 (doplňková činnost školy: 10Kč spotřebované suroviny,

 2 Kč náklady na provoz, 1 Kč zisk

 

S platností od 1. 2. 2016

Úhrada za oběd je odstupňována podle věku dětí

  3 až 6 let                16 Kč

  7 až 10 let              19 Kč

11 až 14 let              21 Kč na osobu a den

 

Úhrada za dopolední a odpolední svačinu pro děti v MŠ

 14 Kč (8 + 6)

       Stravné je povinen zákonný zástupce uhradit vždy do 15. dne v měsíci, za který je platba určena. Možnost platby v hotovosti u paní Sekyrové  - kancelář V MŠ od 7. do 15. každého měsíce 

od 7:30 do 8:00hod.

 

      Případné vzniklé přeplatky budou odečteny při další platbě po uzavření kalendářního měsíce. V případě platby formou inkasa až na konci školního roku.

 

ČÚ školy: 78 – 2157160247/0100

                                                 

 Mgr. Iva Zahálková – ředitelka školy