Jdi na obsah Jdi na menu
 

Spolupráce s partnerskou školou SRN

Příloha B žádosti – Popis projektu v češtině a v němčině

Uveďte přesný    aktivit a rozsah projektu a češtině a v němčině (stejný rozsah a obsah v obou jazycích). Uveďte termín konání projektu, počty předpokládaných účastníků z české a německé strany hranice s uvedením zda budou z příslušného přeshraničního regionu, příp. informace o účastnících mimo region (uznatelnost nákladů na tyto účastníky se řídí Směrnicí pro žadatele). images.png

 

5.6.2013, Grosskonreuth SRN: Workshop pro pedagogy (setkání českých a německých pedagogů v partnerské škole, 4 pedagogové z naší školy a 4 pedagogové z partnerské školy a koordinátorka projektu za německou stranu a tlumočník)

18.6.2013, Mähring - Griessbach SRN: Grenzlandspiele (16 dětí + 4 pedagogové z ČR a 20 dětí + 4 pedagogové z partnerské školy ze SRN) Sportovní soutěže mezi školami za účasti škol z česko-německého příhraničí. 

25.9.2013, Tři Sekery ČR: Workshop pro pedagogy (setkání českých a německých pedagogů v partnerské škole, 4 pedagogové a 4 pedagogové z partnerské školy a koordinátorka projektu za německou stranu a tlumočník)

říjen 2013 Přírodní rezervace Kladská ČR: Návštěva Přírodní rezervace Kladská (s průvodcem spojeno s besedou s myslivci Společný den česko-německých dětí v přírodní rezervaci Kladská a beseda s myslivci. 16 dětí + 4 pedagogové z ČR a 20 dětí + 4 pedagogové z partnerské školy ze SRN)

prosinec 2013, předvánoční setkání s tvořivou dílnou, Mähring - Griessbach SRN:  (Společný den a společné tvoření s tématikou Vánoc a se společným zábavným programem 16 dětí + 4 pedagogové z ČR a 20 dětí + 4 pedagogové z partnerské školy ze SRN)

15.1.2014, Grosskonreuth SRN: Workshop pro pedagogy (setkání českých a německých pedagogů v partnerské škole, 4 pedagogové a 4 pedagogové z partnerské školy a koordinátorka projektu za německou stranu a tlumočník)

únor 2014, Tři Sekery ČR, Masopustní rej – tvořivá dílna pro děti i dospělé, masopustní veselí, průvod masek (16 dětí + 4 pedagogové z ČR a 20 dětí + 4 pedagogové z partnerské školy ze SRN)

duben 2014, Grosskonreuth SRN: Velikonoční tvořivá dílna (velikonoční setkání s tvořivými dílnami v partnerské škole (16 dětí + 4 pedagogové z ČR a 20 dětí + 4 pedagogové z partnerské školy ze SRN)

duben 2014, Tři Sekery ČR: Workshop pro pedagogy (setkání českých a německých pedagogů, 4 pedagogové a 4 pedagogové z partnerské školy a koordinátorka projektu za německou stranu a tlumočník, zhodnocení projektu, výsledky a výstupy, dohoda na další spolupráci)

5.6.2013, Grosskonreuth BRD: Workshop für Pädagogen (gemeinsames Treffen tschechischen und deutschen Pädagogen, 4 Pädagogen aus Tschechien und vier Pädagogen aus der Partnerschule, die Koordinatorin und ein Dolmetscher)

18.6.2013, Mähring - Griessbach BRD: Grenzlandspiele (16 Kinder + 4 Pädagogen aus Tschechien und 20 Kinder+ 4 Pädagogen aus der Partnerschule Sportwettbewerb zwischen Schulen. Teilnehmenede Schulen aus tschechisch – bayrisches  Grenzgebiet.)

25.9.2013, Tři Sekery CZ: Workshop für Pädagogen (gemeinsames Treffen tschechischen und deutschen Pädagogen, 4 Pädagogen aus Tschechien und vier Pädagogen aus der Partnerschule, die Koordinatorin und ein Dolmetscher)

Oktober 2013 naturschutzgebiet Kladská: Besuch der Naturschutzgebiet Kladská (mit Begleiter und Sitzung mit Jägern. Gemeinsames Tag der tschechischen und deutschen Kindern in der Naturschutzgebiet Kladská 16 Kinder + 4 Pädagogen aus Tschechien und 20 Kinder+ 4 Pädagogen aus der Partnerschule)

Dezemeber 2013, Vorweinachtliches Treffen mit Bastelworkshop, Mähring - Griessbach BRD:  (Gemeinsames Treffen und basteln mit der Wiehnachtsthematik und Unterhaltungsprogramm 16 Kinder + 4 Pädagogen aus Tschechien und 20 Kinder+ 4 Pädagogen aus der Partnerschule)

15.1.2014, Grosskonreuth SRN: Workshop für Pädagogen (gemeinsames Treffen tschechischen und deutschen Pädagogen, 4 Pädagogen aus Tschechien und vier Pädagogen aus der Partnerschule, die Koordinatorin und ein Dolmetscher)

Februar 2014, Tři Sekery CZ, Faschingszug – Bastelworkshop für Kinder und Erwachsene, Faschningsfeier, Faschingzug (16 Kinder + 4 Pädagogen aus Tschechien und 20 Kinder+ 4 Pädagegen aus der Partnerschule)

April 2014, Grosskonreuth BRD: Osternbasteln (Bastelworkshop mit Thematik Ostern, Treffung in der Partnerschule 16 Kinder + 4 Pädagogen aus Tschechien und 20 Kinder+ 4 Pädagogen aus der Partnerschule)

April 2014, Tři Sekery CZ: Workshop pro pedagogy (gemeinsames Treffen tschechischen und deutschen Pädagogen, 4 Pädagogen aus Tschechien und vier Pädagogen aus der Partnerschule, die Koordinatorin und ein Dolmetscher, Auswertung des Projektes, Ergebnisse und Besprechung neues Projektes)