Jdi na obsah Jdi na menu
 

Školní krátkodobý plán EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)

Školní plán EVVO pro školní rok 2016/ 2017

 

Měsíc

Aktivity

Září

Zpracovávání ovoce, podzim v lese, bioodpad, školní svačiny

Říjen

Zdravě žij hravě, Recyklohraní, EKO dílna, Den zvířat, sběr přírodnin

Listopad

Krmítko pro ptáčky, Zdravě žij hravě, Recyklohraní

Prosinec

Přikrmování zvěře, vánoční vystoupení pro seniory, zdravé pečení, EKO dílna, Zdravě žij hravě, Recyklohraní

Leden

Zdravé zoubky, péče o pokojové rostliny, přikrmování zvěře, Recyklohraní, Zdravě žij hravě

Únor

Přikrmování zvěře, Zdravá pětka, Recyklohraní, Masopust

Březen

Den vody, sběr umělohmotných víček, Recyklohraní

Duben

Den Země, EKO dílna, Recyklohraní, vycházky, výukové programy

Květen

Den ptactva, vycházky, výukové programy, besedy

Červen

Den dětí – EKO aktivity, vycházky, výukové programy, besedy – měsíc myslivosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V krátkodobém programu EVVO jsou naplánovány aktivity vycházející z dlouhodobých cílů. V letošním roce chceme pokračovat ve spolupráci s obcí, se školním statkem a krajským střediskem ekologické výchovy v Chebu a dalšími subjekty(Asekol, Ecobat,Eco-com a další)

Soustřeďujeme se na třídění odpadu. Naše škola je aktivně zapojena do projektu Recyklohraní, jehož cílem je prohloubit znalost žákův oblasti třídění a recyklace odpadů

Mladší žáci využívají výukové programy Centra ekologické výchovy Ochrany fauny ČR. Péči o životní prostředí pravidelně zařazujeme do výuky i do mimoškolních aktivit Slavnosti pomáhají vnímat řád roku, prohlubují v dětech vztah k tradicím a místu, ve kterém žijí. Šíříme myšlenku zdravého životního stylu. Žáci se účastní již tradičně soutěže „Hravě žij zdravě“. S vynikajícími výsledky – 1. místo v rámci celé ČR. V rámci zájmových útvarů žáci navštěvují rope- skipping – skákání přes švihadla, jsme zapojeni také do programu „Děti na startu“. V naší škole klademe velký nárok na náš osobní příklad. Pravidelně zařazujeme tvoření z ekologických materiálů v rámci dílen, které probíhají v souvislosti s tradicemi – Vánoce, Velikonoce, Masopust. Pokračujeme v programu „Zdravé svačiny ve škole“. Toto zajišťuje naše školní jídelna.